SunTouch Pelion

Πρωτόκολλο πρόληψης

Covid- 19 Μέτρα πρόληψης

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης του ιού Covid-19, το Aguas de Ibiza Gran Luxe Hotel έχει ξεκινήσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο πρόληψης και δράσης.

Η ευθύνη μας απέναντι στους επισκέπτες και τους υπαλλήλους μας είναι να λαμβάνουμε μέτρα και να ακολουθούμε απαρέγκλιτα τις συστάσεις για την υγεία.

Μέτρα πρόληψης:

 • Πραγματοποιούνται έλεγχοι και υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης σε όλες τις εισόδους του ξενοδοχείου. Η απολύμανση των χεριών απαιτείται στην είσοδο κάθε σημείου πώλησης του ξενοδοχείου και η χρήση μάσκας τόσο από τους πελάτες όσο και από το προσωπικό σε όλες τις εγκαταστάσεις.
 • Το check in και το check out θα βελτιωθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής στη ρεσεψιόν.
 • Έχουν καθοριστεί ροές μετατόπισης για την αποφυγή περιττών διαβάσεων επισκεπτών.
 • Οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί και τα έπιπλα έχουν διανεμηθεί έτσι ώστε να τηρείται η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των επισκεπτών και των πελατών μας.
 • Περιορισμένη χωρητικότητα και βάρδιες πρωινού/μεσημεριανού/δείπνου έχουν καθοριστεί με προηγούμενη κράτηση για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εγκαταστάσεις μας.
 • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου πραγματοποιείται καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση με ιογενή προϊόντα και οι περιοχές επαφής απολυμαίνονται αρκετές φορές ανά βάρδια, όπως τα χερούλια των θυρών, οι βρύσες, οι μπάρες πανικού, τα κάγκελα, τα πληκτρολόγια κ.λπ.
 • Πραγματοποιείται μεγαλύτερος έλεγχος των απολυμαντικών στις πισίνες.
 • Έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την εξυπηρέτηση τροφίμων και ποτών στα τραπέζια.
 • Στα δωμάτια ή στους κοινόχρηστους χώρους δεν παρέχονται τυπωμένα μενού ή οποιοδήποτε άλλο γραφική ύλη. Αντ’ αυτού, θα παρέχονται κωδικοί QR για την εμφάνιση των πληροφοριών με τη χρήση smartphones.
 • Έχει καθιερωθεί ένα νέο πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης στα δωμάτια.
 • Η λειτουργία του αυτοματισμού στους κοινόχρηστους χώρους έχει προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί με τη μεγαλύτερη ανανέωση του αέρα, επιτυγχάνοντας έτσι ανανέωση του αέρα κάθε λίγα λεπτά.
 • Τα φίλτρα των fan coils του χώρου απολυμαίνονται περιοδικά, όπως και τα υπόλοιπα φίλτρα του εξοπλισμού αυτοματισμού.
 • Έχουν καθιερωθεί πρωτόκολλα ελέγχου και απολύμανσης σε όλους τους χώρους και τις διαδικασίες του ξενοδοχείου, προσθέτοντας βελτιώσεις καθώς αυτές γίνονται γνωστές από το Υπουργείο Υγείας.

ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Σχετικά με τη συμμόρφωση με το εκφρασμένο στην τέχνη. 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, ή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, η εγκατάσταση σας ενημερώνει ότι θα χρειαστούν οι ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις ώστε να
μπορείτε να απολαύσετε τη διαμονή σας:
– Ρητή συγκατάθεση για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος από την εγκατάσταση κατά την άφιξη ή κατά τη διάρκεια της διαμονής. Ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών από την εγκατάσταση και την κοινοποίησή τους στις αρχές.
– Υποχρέωση του πελάτη να κοινοποιήσει τη μόλυνση του COVID-19 και ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών από την εγκατάσταση και την κοινοποίησή τους σε
στους υπόλοιπους πελάτες του καταστήματος και στις αρχές.
– Υποχρέωση του πελάτη να παρέχει σχετικές πληροφορίες για τους σκοπούς του ελέγχου του COVID-19: προηγούμενα ταξίδια, περιοχές στις οποίες έχει εκτεθεί κ.λπ. Ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών από την εγκατάσταση και την κοινοποίησή τους στις αρχές.
– Σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται ιατρική βοήθεια, υποχρέωση να κοινοποιεί στο ίδρυμα κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με το COVID-19, καθώς και ρητή
συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών από την εγκατάσταση και την κοινοποίησή τους στις αρχές.

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από νομικές υποχρεώσεις, και θα διατηρηθούν για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών, εφόσον δεν ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Ομοίως, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού και φορητότητας, έχοντας τη δυνατότητα να τα ασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης.
στην ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης στην οποία βρίσκεστε. Με βάση αυτά που περιγράφηκαν προηγουμένως, ζητείται η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω, για τον προσδιορισμό του ελέγχου και της παρακολούθησης της COVID-19.

Όλοι οι χαρακτήρες που διαμένουν στο Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel δίνουν την ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ τους για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, για το αίτημα που εκφράζεται στο παρόν έγγραφο.